Активни сарадници

Сарадници на пројекту „Етнолошко-антрополошки појмовник српске културе“ су сви активни истраживачи Етнографског института САНУ. Тренутно преко тридесет истраживача у различитим научним звањима (од научних саветника до истраживача-приправника) учествују у садржинском и концептуалном обликовању кровног пројекта једног од најстаријих института Српске академије наука и уметности.

Списак чланова пројектног тима доступан је на овом линку.