Импресум

Главни и одговорни уредник: др Бранко Бановић, научни саветник и директор Етнографског института САНУ
Уредник: др Бојана Богдановић, виши научни сарадник Етнографског института САНУ
Чланови Уређивачког одбора:
 • др Микоња Кнежевић, виши научни сарадник Етнографског института САНУ
 • др Ђорђина Трубарац Матић, виши научни сарадник Етнографског института САНУ
 • др Милан Томашевић, научни сарадник Етнографског института САНУ
 • др Весна Трифуновић, научни сарадник Етнографског института САНУ
 • др Данило Трбојевић, научни сарадник Етнографског института САНУ
 • ванр. проф. др Данијела Велимировић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију
 • др Марија Мандић, виши научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију
Чланови Mеђународног уређивачког одбора:
 • ред. проф. др Зоранчо Малинов (Универзитет Светог Ћирила и Методија – Институт за фолклористику „Марко Цепенков“), Македонија
 • ванр. проф. др Реа Какамбура (Универзитет у Атини – Лабораторија за друштвене науке на Учитељском факултету), Грчка
 • доц. др Иванка Петрова (Бугарска академија наука – Институт за етнологију и фолклористику са Етнографским музејом), Бугарска
 • др Андре Тиман (Институт за етнологију Чешке академије наука), Чешка
 • др Тијана Јаковљевић Шевић (Регионално-интернационални музеј женске културе), Немачка
Чланови Издавачког савета:
 • др Ивана Башић, научни саветник Етнографског института САНУ
 • др Гордана Благојевић, научни саветник Етнографског института САНУ
 • др Младена Прелић, виши научни сарадник Етнографског института САНУ
 • др Срђан Радовић, виши научни сарадник Етнографског института САНУ
Секретар:
 • МА Кринка Баковић, истраживач приправник Етнографског института САНУ
Лексикографска редактура и лектура:
 • мр Весна Смиљанић Рангелов

ISSN 3042-013X (Online)